สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศจีน
อู่อี๋ซันภูเขาเขียวน้ำใส 

6108zw8
 

เขาอู่อี๋ซันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเมื่อปี 1999 เขาอู่อี๋ซันตั้งอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศจีน ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเอียงจากแนว ตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่แนวตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทั้งหมด70 ตารางกิโลเมตร

เขาอู่อี๋ซันครอบคลุมพื้นที่ของเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและ ธรรมชาติ 4 เขต ได้แก่ เขตทิวทัศน์เขาอู่อี๋ซัน เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขาอู่อี๋ซัน โบราณสถาน และเขตอนุรักษ์ต้นน้ำจิ่วฉี่ว์ซี และยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาตลอดจนแหล่งผลิตชาด้วย

ธารน้ำจิ่วฉี่ว์ซีหรือธารน้ำ 9 โค้งมีต้นกำเนิดจากด้านใต้ของหวงกั่งซันซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของอู่อี๋ซัน มีความยาวทั้งสิ้น 62.8 เมตร จากตะวันตกไหลเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปสู่ตะวันออก น้ำบริสุทธิ์ใสสะอาด ทิวทัศน์ของแต่ละโค้งสวยตระการตาไม่ซ้ำกัน มีรายการหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะพลาดชมไม่ได้คือ ล่องแพตามธารน้ำจิ่วฉี่ว์ซี เมื่อขึ้นไปนั่งเตรียมพร้อมบนแพแล้ว นายท้ายก็เริ่มล่องแพไปตามธารน้ำ พร้อมทั้งเล่าตำนานเกี่ยวกับทิวทัศน์สองฝั่งธารน้ำไปด้วย ขุนเขาและก้อนหินที่ตั้งอยู่ริมธารต่างมีรูปลักษณ์ของสัตว์อย่างสมจริงสมจังและมีชีวิตชีวา เช่น ปากกบ รูปเต่า ยอดเขาปากนกอินทรี รูปแจกันวิเศษปราบปิศาจ แต่ตำนานเกี่ยวกับยอดเขานางฟ้าที่ตั้งอยู่โค้งน้ำที่สองเห็นจะเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจมากที่สุด เล่ากันว่า

นานแสนนานมาแล้ว แถบอู่อี๋ซันเกิดภัยน้ำป่าไหลหลาก สัตว์ดุร้ายจึงออกมาจากป่าไปก่อกวนรังควานชาวบ้าน วันหนึ่ง มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาจากแดนไกล เมื่อเห็นสภาพเช่นนี้ ก็นำชาวบ้านแถบนั้นลอกร่องธารน้ำให้ระบายน้ำได้และขจัดภัยน้ำหลากได้เป็นผล สำเร็จ นั่นก็คือที่มาของจิ่วฉี่ว์ซี ส่วนหินทรายที่ขุดออกมา ก็ถมเป็นยอดเขา 36 ลูกและหินผา 99 แห่ง ครั้งหนึ่ง นางฟ้าองค์หนึ่งผ่านมาถึงเขาอู่อี๋ซัน รู้สึกเพลิดเพลินกับความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติที่นี่และรักชายหนุ่มที่ขยันแข็งขันคนนี้ จึงไม่อยากกลับสวรรค์ เทพเจ้าบนสวรรค์ทรงทราบเรื่องนี้เข้า ก็สั่งให้จับนางฟ้าองค์นี้กลับคืนสู่สวรรค์ แต่นางฟ้าเป็นตายอย่างไรเธอก็ไม่ยอมกลับ เธอจะต้องเป็นคู่สามีภรรยากับชายหนุ่มคนนี้ให้ได้ เทพเจ้าทรงจนปัญญา จึงบันดาลให้ทั้งสองกลายเป็นหินและให้แยกกันอยู่สองฝั่งของจิ่วฉี่ว์ซี เพื่อเป็นการลงโทษ

3717on4

ยอดเขาเทียนโหยวสูงกว่าระดับน้ำทะเล 410 เมตร เป็นยอดเขาสำหรับชมวิวที่สูงที่สุดภายในเขตนี้ เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ นักท่องเที่ยวทั้งหลายก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยตระการตาทั้งหมดของอู่อี๋ซัน

เมื่อฟ้าใสหลังฝนตก หรือยามฟ้าสาง ถึงยืนอยู่บนภูเขาลูกนี้จะมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่เมฆ ขุนเขาที่อยู่ในหมอกเมฆเดี๋ยวก็ปรากฏขึ้น เดี๋ยวก็หายลับไป เหมือนอยู่ในแดนสุขาวดี ถ้าโชคดีจะได้เห็นรัศมีทรงกลดของพระพุทธรูปซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่ง
เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน เขาอู่อี๋ซันจึงมีสภาพอากาศ อบอุ่นส่งผลให้พืชพันธุ์ในแถบเทือกเขานี้ มีลักษณะพิเศษกว่าถิ่นอื่น ๆ ในประเทศจีนและสามารถรักษาสภาพป่าไม้ และพันธุ์พืชอัน หลากหลายได้ค่อนข้างสมบูรณ์
5100kq1

นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยพันธุ์สัตว์หายากที่ปรากฏเฉพาะใน ประเทศจีนหลายประเภท อาทิ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินบก สะเทินน้ำ

ในประเทศจีนมีแหล่งผลิตชาที่มีชื่อซึ่งมีประวัติยาวนานหลายแห่ง เขาอู่อี๋ซันก็เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนอีกแหล่งหนึ่ง โดยเฉพาะการผลิตชาที่ทั่วโลกรู้จักกันดี คือ ชาอูหลง บริเวณเทือกเขาอู่อี๋ซันซึ่งมีความสงบงามตามธรรม ชาติและมีแหล่งน้ำใสบริสุทธิ์ไหลผ่าน จึงทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดี ถึงขั้นเป็นเลิศ ทั้งรูป รส กลิ่นและสี

อู่อี๋ซันมีอากาศบริสุทธิ์ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม มีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นและมีโบราณวัตถุล้ำค่า จึงควรค่าแก่การท่องเที่ยว

วนอุทยานแห่งชาติซงซาน
songshan21
วนอุทยานแห่งชาติซงซานตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของปักกิ่ง ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งกว่า 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,660  เฮกต้า ยอดเขาไห่โถที่ตั้งอยู่ในวนอุทยาน แห่งนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,199 เมตร เป็นยอดเขาสูงอันดับที่สองของปักกิ่ง เมื่อปี 1986 คณะรัฐมนตรีจีนกำหนดให้วนอุทยานซงซานเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ระดับชาติ เมื่อเดินเข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติซงซาน ที่คนทั่วไปเปรียบเป็นสวนที่อยู่ข้างหลังนครปักกิ่งแล้ว สิ่งที่พบ เห็นมีแต่เขาเขียวน้ำใส อากาศบริสุทธิ์ทำให้สดชื่นมาก เขตวนอุทยานแห่งชาติซงซานมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีประมาณ7องศา เซ็นเซียส ต่ำกว่าในตัวเมือง 4 องศาเซ็นเซียส มีอากาศเย็นสบายในฤดูร้อน เมื่อย่างเข้าฤดูร้อน นักท่องเที่ยวจำนวนมากมักจะพากันไปพักร้อนที่นั่น
songshan1
ป่าดิบสนน้ำมันนั้นเป็นสถานที่ที่ได้รับความ นิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งหลายมากที่สุด วนอุทยานซงซานอุดมไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติและมีทิวทัศน์เป็นเอกลักษณ์ของตน ป่าดิบของ ซงซานนับว่าเป็นป่าดิบที่รักษาไว้ได้ดีในประเทศจีน มีพันธุ์พืชและ พันธุ์สัตว์มากมายหลายชนิด มีสัตว์ป่าสงวน เช่น เสือดาว ละมั่งลาย เป็นต้นรวม 15 ชนิด

ถ้าเดินตามป่าดิบ นักท่องเที่ยวมักจะพบสัตว์ชนิดต่างๆปรากฏตัวบ่อยครั้ง บ้างอยู่ใต้ต้นไม้ บ้างอยู่ริมธาร หรือเหินบินกลางฟ้า ธารน้ำเล็ก ๆ สายหนึ่งไหลรินเลี้ยวลดคดเคี้ยวจากยอดเขา นักท่องเที่ยวเดินเลียบเขาริมธารก็สามารถขึ้นจากเชิงเขาไปสู่ยอดเขา ไปถึง ไป่ปู้ฉวนซึ่งเป็นแหล่งน้ำของลำธารได้เลย ต้นไม้สูงใหญ่ให้ร่มเย็น เสียงร้องของนกและเสียงน้ำไหลรินท่ามกลางป่าไม้เงียบสงบ เกือบจะทำให้นักท่องเที่ยวลืมตัวว่า ตนเองกำลังอยู่ที่ใด

นอกจากชมความงามแบบธรรมชาติของซงซานแล้ว เรื่องการกินการอยู่ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว ไปเที่ยวซงซาน หากอยากจะค้างคืนในป่า เราเสนอให้ไปที่บ้านของเกษตรกรในท้องถิ่น นอกจากชิมอาหารของชาวบ้านแล้ว ยังมีโอกาสร่วมทำนากับเจ้าของบ้านด้วย อาหารหลักของชาวท้องถิ่นคือผักที่เก็บในป่า ขนมข้าวโพดและขนมมันฝรั่ง ล้วนเป็นอาหารที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลย

เมื่อเที่ยวป่าดิบที่ลึกลับและชิมอาหารที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นแล้ว ไปแช่น้ำพุร้อนที่ซงซานก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ น้ำพุร้อนซงซานมีแร่ธาตุมากมาย เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นสถานที่พักผ่อนของตระกูลผู้ดีเมื่อ 1,500 ปีก่อน เนื่องจากน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ45องศาเซ็นเซียสและแต่ละวันมีน้ำพุออกมาถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตร จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ภูเขาหนันซันของมณฑลไหหลำ

มณฑล ไหหลำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน ไปเที่ยวไหหลำในช่วงฤดูหนาวในยามที่ภาคเหนือปกคลุมด้วยหิมะ และน้ำแข็งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี เพราะอากาศที่นั่นประมาณ 20กว่า องศาเซลเชียส เหมาะสำหรับไปหลบหนาว แน่นอน เขาเขียว น้ำใส ทะเลสวย หาดทรายนุ่มของไหหลำยังจะทำให้ท่าน ประทับใจเป็นอย่างยิ่งด้วย แต่ท่านทราบไหมว่า มณฑลไหหลำยังมีพื้นที่แห่งหนึ่งเรียกว่า เขตอายุยืน

เขตอายุยืนของมณฑลไหหลำก็คือเขตหนันซันของเมือง ซานย่า หนันซันเป็นภูเขาใต้สุดของจีน มีต้นDracaena cambodiana มากกว่า หมื่นต้น ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้สามารถอยู่ได้6พันปี เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืน ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่มี อายุยืน ตามผลการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วประเทศครั้งที่สาม ปรากฏว่า เขตหนันซันมีประชากร 2 หมื่นกว่าคน คนชราอายุมากกว่า 90 ปีก็มีมากกว่า 800 คน ในสายตาของชาวไหหลำ หนันซันเป็นภูเขาแห่งสิริมงคลและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอายุยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวไหหลำเกิดความภาคภูมิใจ พวกเขาจึงพูดกันว่าถ้าไม่ไปหนันซันก็เท่ากับไปไม่ถึง ไหหลำ

หนันซันตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของเมืองซานย่า จัดเป็น เขตท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมเมื่อเดือนเมษายนปีค..1998 มีเนื้อที่ 50  ตารางกิโลเมตร โดยมี 1 ใน 4 เป็นน้ำทะเล ภายในเขตนี้ท่านจะพบทั้ง วัฒนธรรมทางด้าน

นิเวศวิทยา วัฒนธรรมที่ทำให้คนมีอายุยืนและวัฒนธรรมทางศาสนาที่มีมาแต่ดั้งเดิม จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและ ชาวต่างประเทศมากมาย นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของมณฑลไหหลำช่วยเพิ่มสีสันและความหลากหลายให้แก่กิจการท่องเที่ยวของจีนไม่ น้อย

เพราะเหตุใด หนันซันจึงกลายเป็นเขตอายุยืนนั้น  ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ แถบหนันซันเคยเป็นป่าดิบ เมื่อ100กว่า ปีก่อน ในบริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่เขียวชอุ่ม เขาเขียวน้ำใส ต่อมามีอยู่ช่วงหนึ่ง ป่าไม้ของหนันซันถูกโค่นไป เป็นส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่มีเพียงไม้พุ่มเท่านั้นพืชมากมายหลายชนิด สูญพันธุ์ไป น้ำและดินถูกกัดเซาะพังทลายหายไป โชคดีที่ต้น Dracaena cambodiana ซึ่ง ถือว่าเป็นต้นไม้อายุยืนยังคงมีชีวิตอยู่เป็นอย่างดี เนื่องจากว่า คนในสมัยนั้นเห็นว่า ไม้ชนิดนี้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงไม่มีใครคิดไปโค่นทำลาย เพื่อฟื้นฟูภาวะนิเวศน์ของเขตหนันซัน รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดตั้งบริษัทเพื่อพัฒนาเขตหนันซันและตกลงจะ ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาวะนิเวศน์อย่างขนานใหญ่ อย่างทั่วด้าน และในหลายระดับตามพื้นที่ต่างๆของเขตหนันซัน จนถึงปัจจุบัน ได้ปลูกต้นไม้มากกว่า 230 ชนิด โดยมีต้นขนาดใหญ่ 15,000 ต้น ต้นไม้เล็กและไม้ดอกหลายแสนต้น และปลูกหญ้ามากกว่า3แสน ตารางกิโลเมตร ทำให้ระบบนิเวศน์ของ หนันซันมีความหลากหลายและมีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งโรงงานบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้800ตัน ต่อวัน เพื่อเอาน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วไปรดต้นไม้ต้นหญ้า พร้อมกันนี้ งานอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็ดำเนินไปพร้อมกัน รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมความสูง 108 เมตรก็ได้ก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วที่เขตหนันซันเมื่อวันที่ 21เมษายนค..2004ถือเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลที่มีความสูงที่สุดในโลก

หอไข่มุก (The Oriental Pearl TV Tower)

ฟังดูนึกว่าเป็นหอที่ขายไข่มุก แต่กลับกลายว่าเป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ สูง 468 เมตร ที่สวยที่สุด หอไข่มุกตั้งอยู่หน้าอ่าวผู่ต้งใหม่ในตอนกลางคืนมีการเปิดไฟสวยงามตระการตา และในบริเวณใกล้เคียงก็มีตึกสูงๆ ที่ต่างก็ประโคมเปิดไฟเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน


ไว่ทาน (Waitan)


หรือที่ชาวต่างชาติจะเรียกว่า เดอะบันด์ (The Bund) เป็น สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ เซี่ยงไฮ้นับตั้งแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนจงซาน ถนนที่มีทิวทัศน์งดงาม เนื่องจากเป็นถนนกว้างที่โค้งไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ โดยด้านหนึ่งเป็นตึกเก่าแก่ที่มีรูปทรง สถาปัตยกรรม เป็นแบบตะวันตก ทั้งนี้ก็เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็น เขตเช่าของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติชุดแรกของเอเชีย ในยามกลางวัน บริเวณเดอะบันด์ก็เป็น ที่ที่ผู้คนนิยมเดินเล่นทอดน่อง ในขณะที่ในยามราตรี บริเวณดังกล่าวนี้ก็คลาคล่ำไปด้วย หนุ่มสาวชาวเซี่ยงไฮ้ ที่บ้างก็จูงมือกันเดินชมวิวทิวทัศน์ หรือนักท่องเที่ยวที่พากันเดินชม เมืองเซี่ยงไฮ้กันเป็นกลุ่มๆ

ถนนหวยไห่ลู่


เป็น อีกถนนหนึ่งที่นักช้อปทั้งหลาย จะต้องพึงใจเป็นอย่างมาก เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของเก่าและตลาดนัด ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดัง ถนนสายนี้เป็นย่านช้อปปิ้งที่ทันสมัยและ ไม่พลุกพล่านท่าถนนนานจิง


วัดเทพเจ้าประจำเมือง (Temple of the God)


มีอีกชื่อว่า เฉินหวงเมี่ยว (Chenghuang Miao) เป็น หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่จะพาคุณย้อนกลับไปคืนวันเก่าๆ ของเซี่ยงไฮ้ ด้วยบรรยากาศแบบจีนโบราณ ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในเขตตัวเมือง ท่านที่แวะเมืองเซี่ยงไฮ้ ต้องไม่พลาดที่จะสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนว่ากันว่าทุกเมืองจะต้องมีวัดประจำเพื่อปกป้อง เมือง ให้ปลอดภัย โดยรอบวัดยังเป็นพื้นที่ตลาดนัดขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอุทยานอวี้หยวน (Garden of Joy)ตั้งอยู่ด้านข้างเป็นที่ตั้งของอุทยานอวี้หยวนซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษที่เพราะพริ้งว่า Garden of Joy โดย บรรยากาศภายใน อุทยานร่มรื่นไปด้วยสวนไม้กลางภูเขาจำลอง สระปลา กำแพงสลักเป็นรูปมังกรและศาลาโถงหลายหลังที่เชื่อมถึงกันด้วย สะพาน หลายแห่ง และพิเศษสำหรับผู้ที่หลงไหลการดื่มชา ต้องไม่พลาดที่จะแวะ ไปที่ร้านน้ำชา หูซิงถิง ด้วยความที่เป็นร้านชา ที่เก่าแก่ที่สุดและดีที่สุดในเซี่ยงไฮ้ โดยชั้นสอง ของร้านมีชารสดี และอาหารว่างอาหาร และร้านขายของที่ระลึกแบบจีนไว้บริการ โดยร้านน้ำชานี้จะตั้ง อยู่กลาง บึงน้ำเล็กๆ รับรองได้ว่าคุณต้องเคลิบเคลิ้มจนไม่อยากกลับเชียวแหละ


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: